Історія СНТ


 

Концепція Студентського наукового товариства, правдоподібно, така ж стара, як і сам Університет. Адже, без сумніву, завжди існували допитливі студенти, які постійно намагалися пізнати таємниці життя і смерті людини, глибше опанувати обрану спеціальність.
Для цього вони приходили на відповідні кафедри у позаурочний час і працювали в наукових лабораторіях і клініках у співдружності та під керівництвом своїх наставників — досвідчених професорів та доцентів. Перші документальні свідчення про існування наукових студентських гуртків стосуються 1946 року. Тоді гуртки були створені на кафедрах нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології, топографічної анатомії, фармакології, неврології, гігієни. Загальна кількість гуртківців становила 53 особи. У 1947 році з Ініціативи професора А.П. Любомудрова було створено Студентське наукове товариство. На той час у медичному інституті вже працювало 20 наукових гуртків, які налічували у своєму складі 325 студентів. Зі Студентського наукового товариства вийшло не одне покоління науковців, що захистили кандидатські і докторські дисертації, здобули звання доцентів, професорів, академіків.Сьогодні наукові гуртки існують практично при всіх кафедрах Університету, де студенти мають змогу проводити наукові дослідження. Загальна кількість членів СНТ у 2009 році становила 540 осіб. За період 2000—2010 рр. члени СНТ брали участь у численних конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах не лише в Україні, але і за кордоном. Географія зв’язків СНТ у межах України включає Київ, Одесу, Донецьк, Дніпропетровськ, Полтаву, Тернопіль, Вінницю, Івано-Франківськ, Ужгород. У 2002 році студентка стоматологічного факультету Телішевська У здобула ІІІ місце на науковій конференції студентів-стоматологів у місті Лодзь (Польща). Студенти Університету також брали участь у конференціях в Бидгощі (Польща), Берліні, Лейпцігу (Німеччина), Стамбулі (Туреччина), Каїрі (Єгипет). У 2003 році було проведено науковий семінар, присвячений проблемам наркоманії. На ньому професорами різних клінічних кафедр було прочитано 10 лекцій. Учасниками семінару стали не лише студенти з України, але і з Польщі, Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини. Традицією стало проведення в Університеті щорічних весняних конференцій в Університеті. 15—16 квітня 2004 року була прове¬дена 65-та загальноуніверситетська конференція студентів І молодих вчених. У ній взяли участь понад 650 студентів і молодих вчених, які представили близько 800 усних презентацій та стендових робіт, у яких висвітлювалися результати проведених наукових досліджень. Одночасно з 65-ю студентською науковою конференцією відбулася 4-та міжнародна студентська наукова конференція. В ній взяли участь близько 40 студентів Університету — громадян Лівану, Індії, СІЛА, Пакистану, Польщі, Німеччини, Болгарії та інших країн. Однією з форм позааудиторної активності членів СНТ є проходження літньої практики за межами Університету. У 2003-2004 рр. таку практику студенти Університету проходили в медичних університетах та академіях Кракова, Вроцлава (Польща), Лейсестеру (Велика Британія). У 2002 році члени СНТ брали участь у програмі Winged Fellowship Trust (Лондон) по догляду за хворими та неповносправними.